Rīgas Imantas vidusskolā attālinātais mācību process nemaina plānu organizēt Lasītāju konferenci! 28. aprīļa literatūras stundās 4.a klases skolēni stāsta par izlasītajām grāmatām. Skolotāja Anete Bērziņa stundās ļāvusi skolēniem izpausties radoši un veidot prezentācijas. Paldies arī datorikas skolotājai Inesei Dundurei, kura piedāvājusi skolēniem pilnveidot prasmi veidot prezentācijas. Paldies skolotājai Anetei Bērziņai par interesantām literatūras stundām, kurās skolēniem iespēja prezentēt un aizstāvēt savus darbus!