Rīgas Imantas vidusskolas 4. klašu skolēni vizuālajā mākslā sekmīgi atrisinājuši proporcijas un leņķu izveidi cilvēka kustības attēlošanā. Skolēni ar digitālo aplikāciju palīdzību veidoja bukletus par kultūrvēsturiskiem objektiem, tādējādi iepazīstot savu apkaimi. Tapusi arī maska, veidojot slāņus no papīra, kartona un citiem materiāliem.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 6. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās sekmīgi atrisinājuši kompozīcijas un kadrēšanas principus, kā arī krāsu saskaņošanu, ievērojot telpiskumu. Skolēni sekmīgi integrējuši pašu zīmētu plakātu ar digitālo vidi, ievērojot kompozīcijas principus.

Savukārt 7. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās apguvuši mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, kā attēlot ekspresīvas jūtas un emocijas savos portretu darbos, ievērojot telpiskumu, proporcijas, kvalitāti. Skolēni veiksmīgi atrisinājuši arī arhitektūras celtņu attēlošanas veidus.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 8. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās veiksmīgi izprot perspektīvas likumus. Skolēni izteiksmīgi izprot proporcijas, detaļu akcentus un ēnu veidus, attēlojot portretus, kā arī izprot digitālās lietotnes iespējas, radot trīs dimensiju vāzes klusajā dabā, ievērojot klusās dabas akcentus, kompozīciju, krītošās ēnas, telpiskuma un akcentu radīšanas principus.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 9. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās veiksmīgi izveidojuši kompozīcijas un eksperimentē ar melni baltu laukumu aizpildījumu. Skolēni parāda kadru atveidošanu savā darbā, ievērojot kvalitāti, proporcijas, kā arī izprot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, attēlojot futūrismu, parādot ātrumu, kustību.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 10. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās eksperimentē ar digitālo un arī fizisko prototipu ieviešanu dzīvē.

 

Paldies skolotājai Renātei Druvai par interesantām un radošām vizuālās mākslas stundām!