Pēc maija brīvdienām Rīgas Imantas vidusskolā tiks atzīmēta skolas 43 gadu jubileja!

Skolas grafiskā dizaina un vizuālās mākslas pulciņa „AKCENTS” un zīmēšanas un gleznošanas pulciņa „PUNKTIŅŠ" dalībnieki attēlojuši skolu, skatoties uz to ar savām acīm. Priecājāmies un sakām paldies interešu izglītības skolotājām Renātei Druvai un Aigijai Grāvītei par ieguldīto darbu!