Rīgas Imantas vidusskolas 2.c klasei 10. maijā notika aktuāla sociālo zinību stunda. Skolēni meklēja atbildi uz jautājumu "Kā draudzēties attālināti?". Tā kā jau labu laiku liela daļa skolēnu nesatiek savus draugus (klasesbiedrus) vai satiek dažus un reti, klases audzinātāja nolēma aktualizēt šo jautājumu. Stundā piedalījās skolas psiholoģe Jūlija Brokere, kura palīdzēja atbildēt uz izvirzīto jautājumu. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās stundā, izteica savu viedokli. Klases audzinātāja lepojas ar savu klasi, jo skolēniem ir ko teikt un viņi prot izteikties. Paldies klases audzinātājai Solvitai Griestiņai-Pukinskai par interesanti noorganizētu sociālo zinību stundu!