Rīgas Imantas vidusskolas 2.a klases skolēni turpina iepazīt kukaiņus! 14. maija nodarbībā bērni uzzināja, kādas ir kukaiņu galvenās pazīmes, iepazinās ar interesantiem faktiem par kukaiņiem, varēja tiešsaistē vērot Madagaskaras šņācējprusakus un izjautāt visu par viņu dzīvi. Kā arī visiem bija unikāla iespēja mikroskopā vērot bites kàju. Vēlreiz paldies Liepājas Dabas mājas pārstāvjiem par lielisko nodarbību! Paldies skolotājai Elīnai Gabrānei par noorganizēto nodarbību!