Rīgas Imantas vidusskolas 1. klašu skolēni latviešu valodu stundu ietvaros apgūst teātra mākslu. Bērni mācās izmantot ķermeņa plastikas elementus, lai attēlotu dažādas emocijas, notikumus no dzīves un pasakām. Tiešsaistes stundās skolēni attīsta prasmi pārveidot balsi, lai iejustos dažādu pasaku un dzejoļu tēlos. Ar balss palīdzību vizualizējot, skolēni stāsta pašsacerētas pasakas. Bērni no zeķēm veido arī rokas lellītes, ar kuru palīdzību lasa un attēlo dažādus dzejoļus. Paldies skolotājai Zanei Ondzulei par interesantām latviešu valodas stundām!