Tā kā Rīgas Imantas vidusskola piedalās Ekoskolu programmā, priecājamies, ka skolotāji šajā mācību gadā mācību procesā integrēja tēmu MEŽS.

Vācu valodas stundās skolēni veidoja prezentācijas, kurās apkopoja informāciju par mežu tuvējā apkaimē, tajā esošajiem augiem un dzīvniekiem, kā arī tika popularizēti ieradumi, kas mazina meža piesārņojumu. Paldies vācu valodas skolotājai Unai Brokai, kas rosināja skolēnus izveidot interesantas prezentācijas par šo tēmu.