Rīgas Imantas vidusskolā aizvadīta VIRTUĀLĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA topošajiem 10. klašu skolēniem un viņu vecākiem. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzzināt mūsu skolas misiju, vīziju un vērtības, noskaidrot, kādas izglītības programmas iespējams apgūt vidusskolā, kā arī iepazīt Skolēnu pašpārvaldes ikdienu. Paldies skolas vadības komandai par sagatavoto informāciju un Skolēnu pašpārvaldei par izveidoto videofilmu! Uz tikšanos iestājpārbaudījumā 10. jūnijā!