Mācību gada izskaņā Rīgas Imantas vidusskolas 5.b un 5.m klašu skolēni literatūras stundās kopā, bet tomēr katrs atsevišķi skatās filmu "Sprīdītis". Luga ar tādu pašu nosaukumu tikko lasīta, un nu skolēniem bija iespēja salīdzināt, cik tuvu tekstam ir filma. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Anetei Bērziņai par mācību stundām, kurās skolotāja rosina skolēnus domāt, salīdzināt, analizēt literāru darbu!