Rīgas Imantas vidusskolā šonedēļ attālināti viesojas 70 skolēni no 4 valstīm!

Erasmus+ projekta “Uzasināsim savus prātus un bagātināsim savas dzīves, veidojot Eiropas TV kanālu!” ietvaros Rīgas Imantas vidusskola attālināti uzņem skolēnu delegācijas no Rumānijas, Grieķijas, Turcijas un Portugāles. Lai arī mobilitātes pasākumi notiek attālināti ZOOM vidē, darbs norit spraigi un interesanti.

Pirmajā dienā, 24. maijā, skolēni pēc iepazīšanās ar partnerskolu sagatavotajām vizītkartēm veidoja spēles, lai pārbaudītu, cik daudz ir uzzinājuši viens par otra skolu un valsti. Tāpat notika virtuāla ekskursija pa Latvijas pilsētām, ko bija sagatavojuši RIV skolēni. Visi projekta materiāli ir skatāmi projekta TV kanālā, kura programma tiks papildināta visu šo nedēļu, jo projekta aktivitātes Rīgas mobilitātes ietvaros beigsies tikai piektdienas pēcpusdienā.

Aktīvos starpbrīžus skolēni pavadīja kopā ar Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem un skolotājiem, un tie skatāmi TV kanāla sadaļā STAY ACTIVE.

Projekta Latvijas mobilitātes virsuzdevums ir dot skolēniem ieskatu žurnālista profesijas aizkulisēs, jo mēs visi esam faktiski kļuvuši par informācijas nesējiem kaut vai ar savām publikācijām un komentāriem sociālajos tīklos. Lai izprastu, kas tad ir žurnālists un kāda ir viņa atbildība, Rīgas Imantas vidusskolas komanda aicināja talkā RSU Komunikāciju fakultātes pasniedzēju Ilvu Skulti. Pēc nodarbības skolēni apkopoja iegūtās atziņas un izdarīja secinājumus par savu lomu informācijas telpā.

Otrā projekta diena sākās ar Rīgas Imantas vidusskolas direktores p.i. Gintas Revizores uzrunu un laba vēlējumiem projekta mērķu sasniegšanā. Tālāk skolēni devās virtuālā pastaigā pa Rundāles pils dārziem un parkiem gides Marinas Kručānes vadībā. Cerams, ka drīz atkal būs iespēja tikt pilī iekšā, jo ciemiņu interese par šo pirms 285 gadiem būvēto brīnišķīgo ēku bija neviltota.

Šīs dienas darbs bija veltīts informācijas izplatīšanai un izvērtēšanai – kas ir patiesas ziņas un kas ir viltus ziņas. Lai palīdzētu skolēniem iemācīties izvērtēt informācijas avotus un saturu, RSU studente Samanta Peipiņa novadīja nodarbību un atbildēja uz daudziem skolēnu jautājumiem. Praktiskās iemaņas tika pielietotas, kad skolēni sagatavoja un publicēja publiski pieejamu informāciju par sevi.

Pie skolēniem viesojās arī Pamukkales Universitātes Valodniecības fakultātes profesore Demet Yayli, daloties savā pieredzē gan valodu apguvē/mācīšanā, gan informācijas pasniegšanā. Skolēniem bija iespēja izmantot iegūtās zināšanas interviju veidošanā, uzdodot profesorei nopietnus un viņiem svarīgus jautājumus. Profesore savulaik bija pavadījusi ilgu laiku mācot un mācoties Lietuvā, kā arī bija apmeklējusi Latviju ekskursijās un, viesojoties pie draugiem, līdz ar to arī viņa varēja dalīties ar iespaidiem par Latviju.

Tālāk sekoja praktiskās nodarbības – skolēni bija sagatavojuši un prezentēja patiesas un izdomātas ziņās par savu valsti. Šo informāciju pārējiem bija jāizvērtē un jāatsijā nepatiesās ziņas. Kā viņiem būs veicies, būs iespēja uzzināt nākošajā dienā, apkopojot un kopīgi analizējot rezultātus.

Taču visaizraujošākā izrādījās saruna skolēniem savā starpā, sadaloties internacionālās komandās virtuālajās istabiņās. Kad gan vēl būs iespēja satikt sava vecuma skolēnus no dažādām valstīm, spēlēt atjautības un iepazīšanās spēles, kā arī pārliecināties par savām spējām angļu valodā - mani saprot un es visu saprotu - tāds bija galvenais secinājums pēc kopā pavadītā laika.

Darbs vēl turpinās. Sekojiet līdzi, un mēs jums par to pastāstīsim un parādīsim mūsu TV kanālā.

Liels paldies Rīgas Imantas vidusskolas angļu valodas skolotājai, projekta koordinatorei Inesei Tepeorenai un viņas palīgiem par ieguldīto darbu viesu attālinātā uzņemšanā, darba koordinēšanā un sabiedrības informēšanā!