30. jūnijā Rīgas Imantas vidusskolā notika 12. klases izlaidums. Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica direktores pienākumu izpildītāja Ginta Revizore un direktores vietniece izglītības jomā Gunta Kaula, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē un būt ļoti veiksmīgiem cilvēkiem. Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja klases audzinātāja Ruta Muskare, uzsverot skolas gados piedzīvoto draudzību un mīlestību, un novēlēja arī turpmākajā dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsaucīgu cilvēku.

Skanīgu, paša sacerētu muzikālo sveicienu absolventiem veltīja skolas skolnieks Vladislavs Jevdokimovs mūzikas skolotājas Indras Eisules vadībā. Paldies! Paldies arī Skolēnu pašpārvaldes skolēniem, kas vadīja pasākumu. Paldies 11. klašu skolēniem, kuri palīdzēja sapost skolu svētkiem. Paldies 11. klašu audzinātājai Jūlijai Brokerei un skolotājai Elīnai Zīvertei par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā! Paldies skolotājam Jānim Lūsim par pasākuma apskaņošanu! Paldies skolotājai Mairai Glinkai par svētku noformējuma veidošanu! Paldies direktores vietniecei Ingai Kalviņai par pasākuma organizēšanu!

Absolventiem ir noslēdzies ļoti īpašs, daudzveidīgs un radošs posms viņu dzīvē. Pienācis laiks izvēlēties pareizo mērķi dzīvē un tiekties uz to. Ar centību un gribasspēku var panākt ļoti daudz. Lai katra diena atnāk ar jaunām cerībām, jaunām zināšanām un atklāsmēm!