Rīgas Imantas vidusskolas ilggadējai skolotājai, speciālajam pedagogam Marikai Bergai šoruden skaista dzīves jubileja! Skolas direktores p.i Ginta Revizore 8. septembrī pasniedza Marikai Bergai RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atzinības rakstu ar pateicību par ieguldīto darbu un sveicienu dzīves jubilejā un kopā ar kolēģiem sirsnīgi sveica jubilāri svētkos! Sirsnīgi sveicam skolotāju arī visas plašās RIV saimes vārdā!