Urrā! Izcilu rezultātu kārtējo reizi parādījuši Rīgas Imantas vidusskolas kori! Zēnu koris "Auseklītis" nupat ieguvis 1. pakāpes diplomu Rīgas Zēnu koru konkursā - skatē, bet meiteņu koris "Unda" ieguvis 1. pakāpes diplomu Rīgas 5.-9. klašu un vidusskolu meiteņu koru konkursā - skatē!
Liels paldies koru vadītājiem, diriģentiem Ritai Birzulei un Eduardam Grāvītim un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto darbu mūsu dziedošo mākslinieku sagatavošanā.

Paldies koristu vecākiem par atbalstu saviem bērniem un diriģentiem! Lepojamies!!!

No automatic alt text available. No automatic alt text available.