Karjeras nodarbība ar Mārtiņu Geidu

5. decembrī Rīgas Imantas vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 (PVS ID 3713) ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Ceļš uz karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences.”

"Ja jums nav vājo pušu, jums nav, kur augt. Tātad jūs kļūstat par cilvēku, kurš neattīstās". /M. Geida/
Rīgas Imantas vidusskolā viesojās karjeras konsultants Mārtiņš Geida, kurš 9.-12. klašu jauniešiem divās aizraujošās nodarbībās stāstīja ne tikai par vājo pušu noteikšanas svarīgumu, bet arī par to, kā pareizi sapņot un vēlēties, par ko var pastāstīt stāja un kā paaugstināt savu vērtību darba tirgū. Diskutēja par nepieciešamajām kompetencēm, kādas ir vajadzīgas veiksmīgai karjerai.

Saņemot atgriezenisko saiti no jauniešiem nodarbības beigās, secinām, ka mūsu jaunieši novērtēja šo tikšanos un atzina to par aizraujošu esam.

Paldies skolas psiholoģei un karjeras konsultantei Jūlijai Brokerei par tikšanās organizēšanu!