Rīgas Imantas vidusskolā 12. februārī Karjeras nedēļas ietvaros viesojās Baiba Sipeniece-Gavare!
9.-12. klašu audzēkņi iedvesmojās, klausoties TV un radio raidījumu vadītājas aizraujošo stāstu par viņas dzīves un karjeras gaitu. Aktu zālē valdīja jauka un brīva atmosfēra, skolēni labprāt uzdeva jautājumus, konsultējās par saviem nākotnes plāniem uhn iespējām. Daži aktīvākie skolēni no B. Sipenieces-Gavares saņēma īpašas balvas - krekliņus ar mākslinieces Elitas Patmalnieces gleznojumiem!
Paldies Baibai Sipeniecei - Gavarei par atsaucību un mūsu skolas direktores vietniecei un karjeras konsultantei Gintai Revizorei par tikšanās organizēšanu!