16.februārī Rīgas Imantas vidusskolā Karjeras nedēļu noslēgumā viesojās stikla pūtēji. Stundas laikā viņi paguva parādīt skolēniem, ko nozīmē stikla pūtēja profesija, kas ir jāzina un jāmāk, lai tajā strādātu, un kāpēc fizika, ķīmija, matemātika un vēsture ir ļoti svarīgi mācību priekšmeti. Nodarbībās piedalījās 5.- 8.klašu skolēni.

Paldies mūsu skolas karjeras konsultantēm par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!