Noslēgušās divas izglītojošiem pasākumiem un aktivitātēm bagātas Karjeras nedēļas Rīgas Imantas vidusskolā! Plakātu konkursā "Profesiju karuselis" čaklākā klase izrādījās 3.a (izveidoti 22 plakāti), 2.m klasei - 20 plakāti, 3.m klasei - 19 plakāti, 1.b klasei - 18 plakāti. Liels paldies skolēniem un viņu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu!
Paldies visām trim mūsu skolas karjeras konsultantēm - Gintai Revizorei, Julijai Brokerei un Zanei Lāmai - par ieguldīto darbu Karjeras nedēļu pasākumu plānošanā un organizēšanā!