Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu pašpārvalde 26. septembrī kā čaklas bites rosījās savā darba telpā, tīrot, kārtojot un izmetot visu lieko! 2 stundas aktīva kopdarba, un, lūk, cik jauks rezultāts!