21. martā ESF finansētā karjeras izglītības projekta ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas 9. klašu skolēni viesojās RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, kur iepazinās ar biomimikrijas principiem, kā arī uzzināja par studiju iespējam RTU.

Daba cilvēkam dod visu nepieciešamo - arī padomus, kā uzlabot dzīves un darba apstākļus, nepārtērējot pieejamos resursus un nedarītu ļaunumu apkārtējai videi. Zinātnieki, kas nodarbojas ar biomimikriju, mēģina saprast, kā dabā lietas ir veidotas, kā dažādi dzīvnieki un augi ir pielāgojušies savai dzīves videi, un pēc tam mēģina izmantot iegūtās zināšanas jaunu tehnoloģiju radīšanā. 

Savas vizītes laika skolēni iepazinās ar līdz šim atklātajiem dabas noslēpumiem, piemēram, kā ūdra kažoks pasargā tā ķermeni no ūdens. Tāpat skolēni iejutās jauno zinātnieku lomā, mēģinot izdomāt jaunas tehnoloģijas, skatoties ar zinātnieka acīm dabas daudzveidībā.

Laboratorijās skolēni tika iepazīstināti ar tehnoloģijām, kas ļauj samazināt gaisa piesārņojumu, pētīt dabas resursus un to izmantošanas iespējas, kā arī energoefektivitāti, izmantojot vēja ģeneratoru un saules baterijas, kuras skolēni arī apskatīja tuvumā uz ēkas jumta.

Tāpat skolēni uzzināja par daudzveidīgajiem mācību un sadzīves apstākļiem un iespējām RTU.

Paldies skolēniem un 9. klašu audzinātājām Inesei Tepeorenai un Altai Bulai par iesaistīšanos projekta organizētajā pasākumā!