Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris UNDA ieguvis 1. pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu 5.-12. klašu koru konkursā Rīgā (2. konkursa kārtā)! Sirsnīgi sveicam mūsu meitenes! Paldies kora vadītājai Ritai Birzulei un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto izcilo darbu!