Arī šogad Rīgas Imantas vidusskolas skolniece Kristīne Jirgena veiksmīgi piedalījās apgāda "Zvaigzne ABC" organizētajā Lasīšanas stafetē. Viņa ieguva rakstnieces Zandas Radziņas speciālo balvu. Sirsnīgi sveicam!
Izlasiet arī jūs grāmatas, kuras Kristīne jau ir izlasījusi!​
Ieskats Kristīnes rakstītajās recenzijās.