Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas meitenes 21. novembrī ieguvušas 1. vietu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona sacensībās basketbolā 6.-7. kl. grupā! Priecājamies par mūsu lieliskajām meitenēm! Paldies treneriem - Ingūnai Markūnei un Edgaram Markūnam!