Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas meitenes ieguvušas godalgoto 3. vietu Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas sacensībās basketbolā 4.-5. kl. grupā! Pačukstēsim, ka mūsu komandā tikai 2 meitenes bija no 4. kl., pārējās no 3. klases!
Lepojamies ar mūsu meitenēm!!! Un, protams, paldies treneriem Ingunai Markunei & Edgaram Markūnam!