RCB Imantas bibliotēka izsaka pateicību Rīgas Imantas vidusskolas 9.a klases skolēnam Jānim Andim Lapānam oar veiksmīgu dalību RCB Imantas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas novadpētniecības projektā „Imantas vecmāmiņu stāsti”. RCB Imantas bibliotēkas darbinieki ir priecīgi par Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu un pedagogu sadarbību ar bibliotēku un atsaucību, piedaloties pasākumos.

Gaidot Latvijas simtgadi, mūsu skolas e-žurnālā "Atkal Spārnos" ir atvērta jauna sadaļa "Novadpētniecība", kurā var lasīt 9. klases skolnieka Jāņa Anda Lapāna darbu "Imantas vecmāmiņu stāsti", kā arī klausīties sociālās pedagoģes Ilzes Bites atmiņas par Rīgas Imantas vidusskolu un Imantu:

http://rivdzeja2.wixsite.com/atkalsparnos/novadpetnieciba