Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas zēni ieguvuši godpilno 2. vietu Rīgas pilsētas sacensībās florbolā 6.-7. kl. grupā! Ļoti lepojamies ar mūsu brašajiem sportistiem! Paldies sporta skolotājiem Ingūna Markūne & Edgars Markūns!