Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris "Unda" ieguvis 1. pakāpes diplomu Rīgas meiteņu koru konkursā "Dziesmai būt"! Sveicam meitenes un lepojamies! Liels paldies kora vadītājai Ritai Birzulei un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto darbu un meiteņu vecākiem par atbalstu saviem bērniem!