Drukāt

Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris "Unda" ieguvis 1. pakāpes diplomu Rīgas meiteņu koru konkursā "Dziesmai būt"! Sveicam meitenes un lepojamies! Liels paldies kora vadītājai Ritai Birzulei un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto darbu un meiteņu vecākiem par atbalstu saviem bērniem!