Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas zēnu koris "Auseklītis" ieguvis 1. pakāpes diplomu Rīgas izglītības iestāžu koru konkursā! Sveicam zēnus un lepojamies! Liels paldies kora vadītājam Eduardam Grāvītim, vokālajai pedagoģei Ditai Zemzariņai un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto darbu un puišu vecākiem par atbalstu saviem bērniem!