Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris UNDA ieguvis 1. pakāpes diplomu arī otrajā koru konkursa "Dziesmai būt!" kārtā! Ļoooti lepojamies un priecājamies par meiteņu sasniegumiem! Liels paldies kora vadītājai, diriģentei Ritai Birzulei par ieguldīto darbu!