Urrā! Rīgas Imantas vidusskolas puiši ieguvuši 1. vietu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona sacensībās futbolā 4.-5. kl. zēniem!

Lepojamies ar mūsu brašajiem futbolistiem! Paldies sporta skolotājiem!