Rīgas Imantas vidusskolas skolniece Enija Seimanova ieguvusi 2. vietu un arī atzinību, piedaloties divās vecuma grupās, radošo darbu konkursā ONTONA DĪNAS ĻUSTES, kas veltīts Latgales dzejniekam Antonam Slišānam! Savukārt Enijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Gita Švarca saņēmusi pateicību! Abas tikušas arī pie balvām - Antona Slišāna dzejas grāmatām bērniem! Sirsnīgi sveicam Eniju un lepojamies! Paldies skolotājai un Enijas vecākiem par atbalstu savai meitai!