Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris UNDA ieguvis 1. pakāpes diplomu un tiesības piedalīties otrajā Rīgas 5.-9. klašu un 5.-12. klašu koru, meiteņu un jaukto koru konkursa kārtā! Sirsnīgi sveicam meitenes un kora vadītāju Ritu Birzuli un novēlam izdošanos 2. konkursa kārtā ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!