Drukāt

Rīgas Imantas vidusskolas 1.klasēs, 4.klasēs, 7.klasēs un 10.klasēs no 2020./2021. gada tiek īstenotas šādas licencētas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma

      Mācību plāns

Vispārējās vidējās izglītības programma

      Mācību plāns

Rīgas Imantas vidusskolas 2.klasēs, 3.klasēs, 5.klasēs, 6.klasēs, 8.klasēs, 9.klasēs, 11.klasēs un 12.klasē no 2020./2021. gada tiek turpināta šādu licencētu un akreditētu izglītības programmu īstenošana:

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (1.-9. kl.)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (1.-9. kl.) ar padziļinātu mūzikas apguvi

Pamatizglītības vispārējā izglītības programma (1.-9. kl.)

***

Vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (10.-12. kl.)

Vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (10.-12. kl.)