Mūsu skolas 9. klases skolniece Linda Vismane ieguvusi atzinību par sasniegumiem Latviešu valodas un literatūras VALSTS olimpiādē!!! 5. maijā Linda kopā ar savu latviešu valodas un literatūras skolotāju Anitru Līkansi viesojās Valsts izglītības satura centrā, kur notika valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanas ceremonija! Linda saņēma atzinību, bet Skolotāja Anitra Līkanse pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts olimpiādei! Ļoti lepojamies ar Lindas sasniegumiem valsts mērogā un no sirds sveicam gan Lindu, gan skolotāju Anitru Līkansi! Tā turpināt!

Apbalvošanas pasākuma foto ŠEIT