Pateicība

7.b klases skolniekam Jānim Andim Lapānam.

Viņš Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā konkursā, kas bija

veltīts Aspazijas un Raiņa 150.jubilejai, ieguva 3.vietu un piedalījās konkursa laureātu

apbalvošanas pasākumā „Lai gals top sākums”.

Paldies literatūras skolotājai Silvijai Ludženiecei

 

Lasīt žurnālā „Spārnos”!