Sestdien, 1.decembrī, Ērgļos notika R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākums, uz kuru ielūgumu bija saņēmusi Rīgas Imantas vidusskolas 7.a klases skolniece Kristīne Jirgena ar vecākiem un viņas latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Ludženiece. Pasākumā piedalījās jaunieši un viņu skolotājas no visas Latvijas, pasākumu vadīja aktrise Zane Daudziņa. Kristīne par dalību konkursā saņēma atzinību, bet skolotāja Silvija pateicību. Sirsnīgi sveicam abas! 
Liels paldies mūsu skolas direktores vietniecei Ingunai Kalniņai, kura Kristīni, viņas mammu un skolotāju Silviju šajā sestdienā aizveda uz Ērgļiem un atveda arī atpakaļ.