Drukāt

Ieteikumi sejas masku lietošanai izglītības iestādēs mācību procesa laikā

Tiešsaistes nodarbību organizēšana

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un pielikums "Vērtējumu minimālais skaits"

Izmantojāmās literatūras saraksts 1. - 12. klasei 2019./2020. m.g.

Rīgas Imantas vidusskolas audzināšanas darba programma 2017. - 2020. gadam

Skolēnu projektu vadības kārtība

Skolēnu zinātniskās pētniecības kārtība

Norādījumi zinātniskās pētniecības darba un referāta noformēšanai

Skolēnu zinātniskās pētniecības vērtēšanas kritēriji

Skolēnu projektu vadības vērtēšanas kritēriji