Drukāt

MK noteikumi Nr. 319

"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā"