Drukāt

2019. gada septembrī Rīgas Imantas vidusskola uzsāka dalību Erasmus+ projektā “Let’s sharpen our minds and enrich our lives by creating a European TV channel!” jeb “Uzasināsim savus prātus un bagātināsim savas dzīves, veidojot Eiropas TV kanālu!”. 

 

Projekta informācija prezentācijas formā

 

Projekta koordinatore skolā: angļu valodas skolotāja Inese Tepeorena.

Projekta ilgums: 2 gadi

Projekta Nr: 2019-1-EL01-KA229-062647_4 / PVS ID 4012

Finansējuma avots: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2

Partneri:

Projekta pamatojums: Ir nepieciešams veicināt skolēnu svešvalodu prasmes, iemaņas, kā izteikt savas idejas, sadarboties ar vienaudžiem.
Balstoties uz iepriekšējās sadarbības pieredzi eTwinning platformā, nepieciešams iegūto pieredzi izmantot, strādājot starptautiskās komandās, kopā piedaloties klātienes, nevis virtuālos semināros, iepazīstot citu kultūru un valodu pieredzi dabiskā vidē.
Visas iesaistītās skolas vēlas, lai viņu skolotāji izmantotu saistošākus mācību līdzekļus, vairāk web 2.0, vairāk atgriezenisku nodarbību, tāpēc mūsu mērķi ir palielināt skolotāju skaitu, kuri izmanto IKT, palielināt angļu valodas zināšanu līmeni, pamatprasmju apguvi partnervalodās, lai skolēni kļūst sabiedriskāki, iecietīgāki, cieņpilni un atbildīgi.

Mērķis: Veicināt skolēnu komunikācijas un jauno tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Uzdevumi un plānotās aktivitātes:

Dalībnieki: 4., 5., un 6. klašu skolēni, pedagogi, vecāki, atbalsta personāls.

Paredzamie rezultāti:

Projekta aktivitātes:

Noslēgusies Erasmus+ projekta Rīgas Imantas vidusskolas organizētā virtuālā mobilitāte

RIV virtuāli uzņem Erasmus+ projekta dalībniekus

Projekta Grieķijas daļas noslēgums

Iegūti dalībnieku sertifikāti

Projekta trešā diena

Darba stacijas

Uzņemšana skolā un darba uzsākšana

Ierašanās Grieķijā

 

Rumānijas projekta pēdējā diena

Radošās darbnīcas

Radošās mācību stundas Rumānijā

Aktivitāšu plānošana

Erasmus+ zibakcija Rīgas Imantas vidusskolas pagalmā