Klašu audzinātāji 2020./2021. m. g.

Klase

Klases audzinātājs/-a

1.a

Anita Kleina

1.b

Rita Madi

1.c

Ilona Puida

1.m

Gita Zelka

2.a

Elīna Gabrāne

2.b

Liene Roziņa

2.c

Solvita Griestiņa-Pukinska

2.m

Kristīne Ziņģīte-Otisone

3.a

Ingrīda Bernāne

3.b

Inese Dundure

3.m

Aigija Grāvīte

4.a

Mārtiņš Geida

4.b

Inese Ramate

4.m

Anete Bērziņa

5.a

Inese Tepeorena

5.b

Andris Šuba

5.m

Maira Glinka

6.a

Ineta Alksne

6.b

Anna Semjonova

6.m

Gundega Ventiņa

7.a

Marita Jansone

7.b

Sarma Igaune

7.c

Inga Laidiņa

7.d

Iveta Veinberga

8.a

Evita Vizule

8.b

Kristaps Daugste

8.c

Jeļena Jesajeva

9.a

Silvija Ludženiece

9.b

Ingūna Markūne

9.c

Uldis Austrums

10.a

Anitra Līkanse

10.b

Anitra Līkanse

11.a

Jūlija Brokere

11.b

Jūlija Brokere

12.a

Ruta Muskare