Mūsu skolas meiteņu koris "Unda" ieguvis augsto 1. pakāpes diplomu Rīgas pilsētas koru skatē! Liels paldies kora vadītājai, kordiriģentei Ritai Birzulei un koncertmeistarei Dacei Rammai-Gruntei par ieguldīto darbu! Sirsnīgi sveicam un lepojamies!