No 2019. gada februāra Rīgas Imantas vidusskola iesaistījusies Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (OWHC) Centrālās un Austrumeiropas reģiona vidusskolu sadarbības projektā ‘’Mūsu vēstures spogulis ir pasaules kultūras mantojuma pilsētās’’.

Projekta koordinatore skolā: angļu valodas skolotāja Māra Radziņa

No 18.-20. februārim mūsu skolas angļu valodas skolotāja Māra Radziņa kopā ar RD IKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas galveno speciālisti Veltu Zdanovsku viesojās Slovākijas pilsētā Banska Štiavnicā, lai piedalītos projektā iesaistīto vidusskolu pārstāvju 1. sagatavošanās sanāksmē, kurā piedalījās arī  Slovākijas, Polijas un Ungārijas pārstāvji.

Intensīvas darba dienas laikā 19.02.2019. visu iesaistīto  valstu pārstāvji vienojās par projekta 2.posmu, kas notiks Banska Štiavnicā no 27.05.2019.-31.05.2019. Katru valsti drīkst pārstāvēt 5 skolēni (3 meitenes/2 zēni) vai (3 zēni/2 meitenes) vecuma grupā no 16-18 gadiem, kuri būtu atraktīvi un radoši, lai varētu sazināties, komunicēt un parādīt savas prasmes, pārstāvot savu skolu un, protams, valsti. Mājas uzdevums - sagatavot projekta logo (iesūtāms pirms tikšanās), kā arī informāciju par pasaules kultūras mantojuma objektiem Latvijā, ko prezentēs tiekoties.

Viesošanās Andreja Kmeta ģimnāzijā Banksa Štiavnicā

Latvijas pārstāvju ierašanās Banska Štiavnicā 18.09.2019.