Rīgas Imantas vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

Rīgas Imantas vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

***
Piesakot bērnu uzņemšanai 2019./2020. un vēlāku mācību gadu 1. klašu pretendentu sarakstā, vecāki skolā:

  • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • aizpilda iesniegumu.

Vecāku iesniegumus pieņem darba dienās no plkst. 8.30 - 16.00 122. kabinetā.

***

Informācija par Skolēna e-kartes saņemšanu

Informācija par Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu formām

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 2018./2019. mācību gadam

Informācija par pagarinātās dienas grupu

 

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67474106 vai 67474107, vai rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.