Rīgas Imantas vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem!

Rīgas Imantas vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, 27.01.2015. „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) skolā:

  • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • aizpilda iesniegumu.


Vecāku iesniegumus pieņem darba dienās no plkst. 8.30 - 16.00 122. kabinetā.

***

Iegādājamo individuālo mācību līdzekļu saraksts 1. klasei

Informācija par Skolēna e-kartes saņemšanu

Informācija par Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu formām

Informācija par pagarinātās dienas grupu

 

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruni 67412606 vai rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.