SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmu PROJEKTS

-----

Papildu specializētie kursi pēc izglītojamo izvēles un iespējām:

  • Psiholoģija
  • Politika un tiesības
  • Filozofija
  • Valsts aizsardzības mācība (VAM)
  • Publiskā uzstāšanās
  • Uzņēmējdarbības pamati

-----

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā uz Rīgas skolu 10. klasēm tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 18.05.2020. iekšējie noteikumiem Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma ŠEIT

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam iespējams no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, pretendenti aicināti izvēleties vietu jeb izglītības iestādi, kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Pēc kombinēto iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemšana Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē tiek organizēta saskaņā ar Rīgas Imantas vidusskolas 22.05.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. VSIM-20-3-nts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti publicēti interneta vietnē: ŠEIT

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!

Vecāku iesnieguma veidlapas:

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar roku),

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar datoru).