Drīzumā būs pieejama informācija par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas kārtību Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē 2019./2020. mācību gadam.

***

Atvērto durvju diena par mācībām un iespējām

Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē

2019. gada 14. maijā plkst. 18.00

Aicinām Rīgas Imantas vidusskolas un citu skolu skolēnus un viņu vecākus!

 

***
Uzņemot skolēnu Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem (aizbildņiem) tiek slēgts Izglītošanas līgums, kas nosaka visu trīs pušu pienākumus un tiesības.

Izglītošanas līgums