Drukāt

 

Rīgas Imantas vidusskolas padome 2019./2020. m.g.:

Padomes priekšsēdētājs: Dainis Ramats (4.m)

Padomes locekļi - skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku pārstāvji.

Rīgas Imantas vidusskolas padomes REGLAMENTS

Ieskats Skolas padomes sanāksmēs:

Aktualitātes un prioritātes 2018./2019. mācību gadā

 

Paldies Dainim Ramatam par strukturēti vadīto sanāksmi, skolas direktorei Ingūnai Helvigai par sniegtajiem pārskatiem un atbildēm, skolotājām Anitrai Līkansei un Ivetai Veinbergai par vispusīgi atspoguļoto skolas pedagogu viedokli un visiem padomes locekļiem par ieinteresētību skolas attīstībā un aktīvo dalību sanāksmē!