SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmu PROJEKTS

-----

Papildu specializētie kursi pēc izglītojamo izvēles un iespējām:

  • Psiholoģija
  • Politika un tiesības
  • Filozofija
  • Valsts aizsardzības mācība (VAM)
  • Publiskā uzstāšanās
  • Uzņēmējdarbības pamati

-----

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolas mājaslapā www.riv.lv. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājaslapās. 

Vairāk informācijas ŠEIT

 

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā uz Rīgas skolu 10. klasēm tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 18.05.2020. iekšējie noteikumiem Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma būs pieejama drīzumā.

Pēc kombinēto iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemšana Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē tiek organizēta saskaņā ar Rīgas Imantas vidusskolas 30.04.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. VSIM-21-7-nts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē".

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!

Vecāku iesnieguma veidlapas:

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar roku),

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar datoru).